Na úvod » Oprava komunikací výsprávkou

Oprava komunikací výsprávkou

VYSPRÁVKY VOZOVEK KOMUNIKACÍ 
místních, městských a účelových komunikací, silnic a dálnic 
TRYSKOVOU METODOU
 
 
Jedná se o způsob běžné stavební údržby vozovek, spočívající v nanesení asfalto - kamenné směsi na očištěný poškozený povrch vozovky pomocí speciálního zařízení na vysprávku vozovek pod tlakem. Cílem běžné údržby tryskovou metodou je dočasné zlepšení nebo obnovení provozní způsobilosti vozovky. 
 
Použití je nejvhodnější na lokální poruchy, zabrání jejich ozšiřování a tím prodlouží životnost krytu. Vhodné je na poruchy projevující se ohlazováním kameniva (obrus), nepravidelné hrboly po vysprávkách obal. drtí, výtluky, mozaikovité trhliny, olamování krajů, místní poklesy, mrazové trhliny. 
 
Podklad, na který je vhodné dělat vysprávky: asfaltobeton, cementobeton, penetrační makadam, nátěry z asfaltů, dehtů a sfaltových emulzí, lité asfalty.
 
Technologie vysprávek je založena na tlakovém stříkání (není třeba hutnit) asfalto – kamenné směsi do výtluků na vozovkách. Stroj je vybaven vzduchovým tlakovým zařízením vč. možnosti předkrápění tlak. vodou. Vzhledem k dokonalému vyčištění , tlakovému stříkání a použití kvalitních materiálů dochází k okamžité reakci na materiál ve výtluku . Opravený výtluk je během několika minut schopný plného zatížení. 
 
Porovnání kvality oprav výtluků: Při porovnání opravy výtluků (děr) klasickou metodou (záplata) vždy dojde k následnému dohutnění výspravy provozem a tím opět vznikne nerovnost na vozovce. U tryskové metody je zaručeno, že k dodatečnému dohutnění již nedochází. Při přejíždění takto opraveného místa nedochází k otřesům vozidla.
 
 

Oprava komunikací výsprávkou